Witamy na naszej stronie

 

W swoim dorobku szkoła posiada wiele osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i sportowych, w tym także sukcesy na szczeblu centralnym. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do nauki w szkołach średnich. Duży ich odsetek kończy studia wyższe.