Szkoła Podstawowa

im. Wojsk Ochrony Pogranicza

w Dytmarowie

48-235 Dytmarów

woj. opolskie

 

numer telefonu:

(077)4361966

POWRÓT